Ayak ve Ayak Bileği
 
Ayak & Ayak Bileği sorunları

a.       Anatomi

Ayak yürümenin en uç birimidir. 26 Kemik çok sayıda eklem ve bağlardan oluşmuştur. Oldukça komplikedir ve bir o kadar komplike olan yürümeyi bizim fark edemediğimiz şekilde düzenleyerek kolaylıkla yapmamızı sağlar. Ancak ayağımız başımıza en uzak vücut bölümümüz olduğundan ayak sorunu yaşayıp yürümemiz zor hale gelmeden pek ilgilenmemekteyiz. Ayağı oluşturan kemik, eklem ve bağları şekilde bulabilirsiniz.
 
b.      Ayak Sorunlarının Değerlendirilmesi
                                                  i.      Hikaye “Hastayı Doktora Getiren Neden?”
Hastadan ilk öğrenilecek bilgidir. Doktora başvurmanız neden olan en sık nedeler ağrı ve şekil bozukluğudur. Ağrı sıklıkla topuk civarında, ayak tabanında ve parmaklarda hissedilir. Şekilde ağrı noktaları ve olası tanıları özetlenmiştir. Ayak bölümünde bu sorunlarla ilgili bilgileri bulabiliriz.  
 
                                                ii.      Muayene
Ayak değerlendirmesinin en önemli basamağıdır. Ayak şekil, basma biçimi, yara, nasır varlığı ve yerleşimi açısından değerlendirilir. Ayağınızı oluşturan eklemlerin hareketleri tek tek ve birbirleriyle olan ilişkileri açısından değerlendirilir. Eklemlerde olan hareket kısıtlıkları elem bozulması veya eklem çevresi yumuşak dokuların sertleşmesi (kontraktürü) nedeniyle olabilir.
 
                                              iii.      Direkt Grafi:
Genellikle ilk değerlendirmede basarak (ayakta) çekilen iki yönlü (ön-arka ve yan) röntgen filmleri yeterli olmaktadır. Bu grafiler bize ayak kemikleri, eklemlerin birbirleriyle ilişkisi ve deformiteler hakkında önemli bilgiler vermektedir.
 
                                               iv.      MRI:
Yumuşak doku yaralanmaları, eklem zarı iltihapları, kemik ve diğer yumuşak doku iltihap ve tümörleri hakkında oldukça önemli bilgi sağlar. Rutin olarak gerekli olmasa da tanıyı desteklemek, tedaviyi belirlemek açısından gerekli olan hastalar için çekilmesi istenir.
 v.      Pedobarografi
c.       Çocukluk Çağı Ayak Sorunları
                                                  i.      Çocuk Ayak Deformiteleri
1.       Pes Ekinovarus
2.       Beşik ayak
3.       Anomaliler
 
                                                ii.      Düz Tabanlık (pes planus)
                                              iii.      Yüksek Taban (pes kavus)
                                               iv.      Yürüme Farklılıkları
1.       Çocuklarda Yürümenin Gelişimi
2.       İçe Basma
3.       Dışa Basma
4.       Bacak Eğriliği
 
d.      Erişkin Ayak Deformiteleri
                                                  i.      Halluks Valgus
                                                ii.      Halluks Rijidus
                                              iii.      Küçük Parmak Deformiteleri
                                               iv.      Romatoid ayak
e.      Ayakta Sinir Sıkışmaları
f.        Topuk Ağrısı
g.       Tırnak Batması
h.      Diyabetik Ayak
i.        Çocuk Ayakkabı Seçimi
j.        Erişkin Ayakkabı Seçimi
 
Ayak Bileği sorunları
 
a.       Ayak Bileği Ağrısı Nedenleri
b.      Ayak Bileği Artroskopisi
c.       Ayak Bileği Sıkışma sendromları
d.      Ayak Bileğinde Osteokondral (kıkırdak-kemik) Lezyonlar
e.      Ayak Bileği Burkulmaları ve İnstabilite
f.        Ayak Bileği Dejeneratif Artriti (kireçlenme)
                                                  i.      Ayak Bileği Protezi
                                                ii.      Ayak Bileği Artrodezi (dondurma)

 


 
  Bu yazıdan çıktı ver